Czy poprawa nastrojów na giełdzie jest szansą dla notowań TFI?

Czy poprawa nastrojów na giełdzie jest szansą dla notowań TFI?

Od początku roku większość funduszy inwestycyjnych odnotowała dodatnie, solidne wyniki. Według szacunków fundusze pozyskały w styczniu ponad 800 milionów złotych netto (różnica miedzy kwotą wypłat a kwotą wpłat do funduszy). Nie jest to wynik imponujący, lecz w mojej opinii na pewno wart chwili zastanowienia. Dlaczego? Chociażby ze względu na fakt, że ponad 200 mln zł  klienci wpłacili do funduszy akcji polskich. Na takie zachowanie wpływ mają chociażby niskie oprocentowania lokat, które tradycyjnie są najchętniej wybierane przez drobnych inwestorów, jako bezpieczne aktywa. Kolejne miesiące bieżącego roku z pewnością mogą być podobne lub zdecydowanie lepsze, a to z kolei może mieć wpływ na wyniki notowanych na GPW Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Na które z nich warto zwrócić uwagę?

Słowo wstępu dla początkujących

Nawet jeśli ktoś na co dzień nie interesuje się giełdą, na pewno w ostatnim czasie miał styczność ze stwierdzeniem, że na giełdzie mamy (lub w najbliższych dniach będziemy mieli) hossę. Sytuacja na lokalnym rynku przyciągała uwagę już w grudniu ubiegłego roku, kiedy to po raz pierwszy od 4 lat mogliśmy zaobserwować prawdziwy rajd św. Mikołaja. Wtedy mało kto wiedział, że przyczyną wzrostów na polskiej giełdzie był napływ kapitału z zagranicy. Dziś te fakty powoli wychodzą na jaw, chociażby pod postacią komunikatów o zaangażowaniu „jakiegoś tam” funduszu w akcje spółki notowanej na GPW. Mam tu na myśli zarówno fundusze zagraniczne jak i krajowe, również notowane na giełdzie.

Jeżeli jesteś początkującym inwestorem to w okresie wzrostów, z pewnością nie jesteś w stanie wychwycić branży, która na tych wzrostach da ci zarobić. Codziennie słyszysz tylko, że WIG20 rośnie, WIG40 ustanawia nowe maksima itp. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być zainteresowanie akcjami samej GPW lub akcjami podmiotów związanych stricte z branżą inwestycyjną. Taką szanse dają akcje 3 notowanych na warszawskiej giełdzie funduszy inwestycyjnych.

  Skarbiec Holding * Altus TFI * Quercus TFI **
Aktywa razem (w tys. PLN) 92 123  372 279   59 682
Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN)  62 460  249 324  98 143
Zysk netto (w tys. PLN)  15 943  57 161  28 492
Wskaźnik C/Z  10.85 9,73  14.82
Zysk netto / Aktywa 0.17  0.15  0.48
* dane według raportu okresowego za 3 kwartał 2016 r.   ** dane według raportu rocznego za 2016 r.

Rośnie zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi

Trwająca od listopada 2016 dobra passa warszawskiej giełdy spowodowała, że znacząco zaczęło rosnąć zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi. Zarówno polskie jak i  zagraniczne instytucje z pewnością mają w swoich portfelach akcje polskich spółek. Historia pokazuje, że pierwsze do nakręcania wzrostów na giełdzie są zawsze instytucje zagraniczne, po nich przychodzi reszta inwestorów. Dlatego też warto mieć świadomość, że ci, którzy wchodzą w akcje teraz, będą odkupować je od tych, którzy zbierali je przez ostatni rok i aktualnie chcą zrealizować (przynajmniej częściowo) wypracowany zysk.

Jak napisałem na wstępie, skala wzrostu wpływów do TFI nie jest jeszcze na tyle duża aby nie można było myśleć o zyskach z inwestycji. Z najwyższymi wpływami do funduszy akcji w ostatnich latach mieliśmy do czynienia w 2013 roku. Wówczas rekordowy okazał się październik 2013 roku, gdy saldo wpłat i umorzeń w funduszach akcji polskich przekroczyło 1 mld zł.

Według danych publikowanych przez serwis Analizy Online, największym powodzeniem cieszyły się w styczniu  fundusze akcyjne, które zwiększyły aktywa o ponad +6,1%, kończąc miesiąc blisko bariery 30 mld zł. To najwyższy poziom od listopada 2015 roku. Wartość środków zgromadzonych w funduszach akcji polskich wzrosła o +7,1% do 21,9 mld zł, a akcji zagranicznych o +3,4% do 8,1 mld zł.

Dobra koniunktura na rynkach akcji sprzyjała także funduszom mieszanym, których aktywa powiększyły się o +2,9% do 25,4 mld zł na koniec stycznia oraz funduszom absolutnej stopy zwrotu.

Czy poprawa nastrojów na giełdzie jest szansą dla notowań TFI?

Zanim udzielę odpowiedzi na wyżej postawione pytanie, zastanówmy się jeszcze czy warto inwestować w TFI w momencie, gdy na giełdzie czeka spora ilość innych okazji inwestycyjnych? Ja stoję na stanowisku, że każdy samodzielnie musi podjąć decyzję czy interesuje się akcjami TFI. Moim zdaniem, jeżeli czeka nas hossa to mamy możliwe dwa scenariusze:

  • Po pierwsze – fundusze inwestycyjne mają już w posiadaniu akcje dobrze rokujących spółek
  • Po drugie – nawet jak w tym momencie nie mają, to z pewnością będą ich szukać i w celu pomnażania swoich zysków. Skoro ma być hossa, to wyceny spółek pójdą w górę. Ze wzrostem wycen w górę również pójdą wyniki funduszy, a wyniki te z kolei powinny znaleźć odzwierciedlenie w wycenach akcji TFI

Bez względu na realizację któregokolwiek z powyższych scenariuszy należy mieć na uwadze, że inwestycja w akcje funduszy inwestycyjnych obarczone są ryzykiem nieuchronnego wprowadzenia regulacji MIFID II od 2018 roku.

Czym jest regulacja MIFID II ?

Przyjrzyjmy się teraz aktualnej sytuacji funduszy inwestycyjnych notowanych na warszawskiej giełdzie.

Altus TFI

Altus jest największym niezależnym funduszem inwestycyjnym notowanym na GPW. Został liderem w branży pod względem pozyskanych aktywów w 2016. Spółka notowana na najniższych wskaźnikach P/E i najwyższej stopie dywidendy. Aktualnie kurs akcji znajduje się w trendzie bocznym, którego dolne ograniczenie na poziomie 13.20 w ostatnim czasie zostało przetestowane dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Wcześniej tej poziom był testowany w maju i czerwcu 2016 roku. Dodatkowo szczególną uwagę zwraca rekordowy wolumen podczas ostatniej sesji, który może świadczyć do bardzo dużym zainteresowaniu akcjami.

Kurs akcji Altus TFI na dzień 22.02.2017 r.

Na dzień dzisiejszy wrzucam notowania Altus (ALI) na listę Spółek Technicznie Obserwowanych. Przedział cenowy po którym będę rozważał możliwość zakupu akcji ustalam na poziomie 13.30 – 13.15 złotych. Stop-loss: 12.70 zł

Quercus TFI

Kurs akcji QRS dotarł obecnie swoich rocznych maksimów na poziomie 6.80 zł. Dwukrotna próba pokonania tego poziomu zakończyła się niepowodzeniem. Warto zwrócić uwagę na rekordowy wolumen podczas ostatnich sesji (wykres po lewej), co podobnie jak w przypadku Altus TFI świadczy o dużym zainteresowaniu akcjami.

Warto także zwrócić uwagę na stopy zwrotu z akcji TFI na warszawskiej giełdzie (wykres po prawej). Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wszystkie fundusze dały zarobić. Altus i Skarbiec notują stopę zwrotu na poziomie blisko +30%, natomiast Quercus nieco ponad 15%.

Aktualnie wskaźniki techniczne wydają się być przegrzane i oczekiwałbym ich schłodzenia podczas kolejnych sesji. Okazji inwestycyjnej będę upatrywał w okolicach 6.10-5.95 i dla takich poziomów Quercus trafia na listę Spółek Technicznie Obserwowanych.

Skarbiec Holding S.A.

Skarbiec wydaj się być najbardziej ryzykownym funduszem wśród notowanych na warszawskiej giełdzie. Aktualnie spółka znajduje się w średnioterminowym trendzie zniżkowym. Patrząc na wolumen, akcje Skarbca nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem jakie widzimy w przypadku pozostałych TFI.

Wykres akcji Skarbiec Holding na dzień 22.02.2017

Układ linii wskazuje na kontynuację ruchu w kierunku 28.00-27.20 zł. Ewentualne obicie od tego poziomu z pewnością odwróci krótkoterminowo kurs w kierunku ostatnich lokalnych maksimów.. Dla spekulantów będzie to okazja do zajęcia długiej pozycji. Ja nie podejmuję żadnej decyzji. Będę czekał na rozwój sytuacji.

Jeżeli uważasz, że ten artykuł może zainteresować twoich znajomych nie będę miał nic przeciwko abyś go udostępnił korzystając z poniższych przycisków. Pamiętaj, że każdy może odnieść swój mały sukces na giełdzie pod warunkiem, że będzie regularnie pogłębiał swoją wiedzę w tym zakresie.

To może cię zainteresować …

Wyraź swoją opinię

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Pola "Name" i "Email" są wymagane