Kongres Edukacji Finansowej 2017

Kongres Edukacji Finansowej 2017

28 marca miałem zaszczyt być obserwatorem Kongresu Edukacji Finansowej zorganizowanego w ramach European Money Week 2017. Premierowa edycja tego wydarzenia odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Głównym celem inicjatywy podjętej przez fundacje działające w sektorze finansowym jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej. Jako uczestnik kongresu mogłem przysłuchiwać się wystąpieniom ekspertów na temat najnowszych rozwiązań w zakresie edukacji finansowej, przedsiębiorczości, długoterminowego oszczędzania oraz inwestowania. Dziś chciałbym podzielić się z Wami krótką relacją z tego kogo spotkałem i czego się dowiedziałem. Miłej lektury!

Konsument XXI wieku – wyzwania edukacji finansowej

Impreza podzielona była na dwie części – plenarną i panelową. W części plenarnej uczestniczyli wszyscy zgromadzeni goście, w liczbie około 350 osób.

Wydarzenie otworzyła debata „Konsument XXI wieku – wyzwania edukacji finansowej„, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych, Związku Banków Polskich, Citi Handlowy oraz Deloitte Advisory. Dyskusja prowadzona w wyśmienity sposób przez  Cezarego Szymanka, redaktora naczelnego Rzeczpospolita.pl już na samym początku utwierdziła mnie w przekonaniu, że udział w kongresie nie będzie zmarnowaniem czasu. Podczas debaty uczestnicy starali się znaleźć odpowiedź na kilka ważnych pytań.

 • Jaki jest obecny stan wiedzy Polaków o finansach?

Wyniki badań PISA potwierdziły, że zaledwie 33% populacji na świecie posiada wiedzę ekonomiczną pozwalającą podejmować świadomie decyzje. Raport OECD stawia Polskę na ostatnim miejscu w rankingu państw pod względem poziomu wiedzy finansowej. Pocieszający jest fakt, że coraz więcej Polaków stara się oszczędzać, choć liczba czyniących to regularnie jest wciąż bardzo niska.

Źródło: Postawy Polaków wobec finansów – raport Fundacji Kronenberga, Fundacja THINK!, Millward Brown, 2016

Z roku na rok wzrasta odsetek tych którzy planują swoje wydatki, co świadczy o rosnącym poziomie naszej wiedzy finansowej. Pocieszeniem jest  również fakt, że w ostatnich badaniach PISA przeprowadzonych w 2015 roku polscy uczniowie utrzymali wysoką pozycję w rankingu międzynarodowym. We wszystkich dziedzinach nasi gimnazjaliści uzyskali wyniki powyżej średniej OECD. Wśród 70 krajów uczestniczących w badaniu 15-latkowie zajęli 22 miejsce w naukach przyrodniczych, 13 miejsce w czytaniu i 18 miejsce w matematyce.

 • Jak będzie wyglądał konsument za 10 lat?

Uczestnicy debaty zgodnie podkreślili, że za 10 lat głównymi odbiorcami usług finansowych będą Millenialsi (pokolenie Y), czyli osoby urodzone w latach 1980-1995. Do tych osób powinien być przystosowany program edukacji finansowej jak również wszelkiego rodzaju usługi. Nie jest tajemnicą już dziś, że instytucje finansowe kładą ogromny nacisk na rozwój nowych technologii. Młodzi ludzie są świadomi tych zmian i w szybszy sposób je akceptują, ale należy również pamiętać o osobach, które nie nadążają nad postępem technologicznym. Uczestnicy debaty podkreślali, że z punktu widzenia edukacji, istotne jest aby dopasować odpowiedni profil kształcenia do odpowiedniej grupy społecznej.

 • Czym jest edukacja finansowa?

W pewnym momencie prowadzący debatę redaktor Cezary Szymanek poprosił prelegentów o dokończenia zadania: „Edukacja finansowa to …” Najbardziej utkwiły mi w pamięci słowa Jarosława Grzywińskiego pełniącego obowiązki Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Edukacja finansowa to propagowanie kultury inwestowania.

Wśród odpowiedzi pojawiały się również inne definicje. Edukacja finansowa może być definiowana jako bezpieczeństwo, warunek rozwoju, świadomość systemów ekonomicznych. Interesującą interpretację przedstawił Sławomir S.Sikora, Prezes Citi Handlowy:

Edukacja finansowa to podstawa dobrobytu społecznego i warunek rozwoju społecznego.

Portret Finansowy Polaka

Drugim ważnym punktem Kongresu, który zwrócił moją uwagę było wystąpienie Macieja Krywonika, Dyrektora Departamentu Strategii Citi Handlowego pt. „Portret Finansowy Polaka”.  Obraz finansowy typowego Kowalskiego określany jest na podstawie cyklicznych badań prowadzonych przez Fundację Kronenberga i Fundację Think!. Z uwagi na ilość danych jakie zostały omówione i zaprezentowane, jako obserwator rynku kapitałowego skupię się głównie na aspektach związanych obszarem inwestowania i pomnażania oszczędności. Poniżej kilka kluczowych danych:

 • 63% badanych przyznaje, że w ich domu prowadzi się rozmowy o finansach (budżet domowy, inwestowanie, oszczędzanie itp). Z jednej strony jest to wartość nie mała, ale biorąc pod uwagę wyniki z lat  poprzednich (67% w roku 2014) mamy tendencję spadkową.
 • 53% respondentów badania, w kwestii oszczędzania i inwestowania – ufa wyłącznie sobie, zaś 10% darzy zaufaniem ekspertów finansowych. Z drugiej strony na pytanie dotyczące źródła wiedzy o oszczędzaniu/inwestowaniu, najwięcej bo aż 46% czerpie wiedzę od pracowników inwestycji finansowej. Mamy tu swojego rodzaju paradoks, gdyż z jednej strony szukamy wiedzy u ekspertów a z drugiej strony w minimalnym stopniu im ufamy.
Źródło: Postawy Polaków wobec finansów – raport Fundacji Kronenberga, Fundacja THINK!, Millward Brown, 2016
 • Polacy najchętniej inwestują nadwyżki finansowe w ziemie i nieruchomości – czyni tak 17% badanych. W dalszej kolejności wymieniane są lokaty (13%) i konta osobiste (11%)
 • Niepokojący jest fakt, że prawie połowa badanych nie wie jaka jest rola Giełdy Papierów Wartościowych. Co piąty respondent uważa, że giełda jest rajem dla spekulantów, a 15% twierdzi że ludzie na giełdzie inwestują po to, aby stracić swoje pieniądze.
Źródło: Postawy Polaków wobec finansów – raport Fundacji Kronenberga, Fundacja THINK!, Millward Brown, 2016

Całą prezentacje dotyczącą wyników przeprowadzonych badań można zobaczyć w prezentacji: Postawy Polaków wobec finansów – raport Fundacji Kronenberga, Fundacja THINK!, Millward Brown, 2016

Po pierwsze nie trać, czyli o inwestowaniu na rynku kapitałowym

Druga część Kongresu Edukacji Finansowej podzielona była na 3 sesje panelowe. Z uwagi na fakt, że każda z sesji odbywała się w tym samym czasie uczestnicy musieli dokonać wyboru, w której sesji chcą brać udział. Dla mnie decyzja była prosta. Udział w panelu pt. „Po pierwsze nie trać, czyli o inwestowaniu na rynku kapitałowym był głównym powodem dla którego zdecydowałem się wziąć udział w całym Kongresie.

W dyskusji na temat inwestowania udział wzięli:

 • Jarosław Dominiak – Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • Tomasz Jaroszek – Bloger, Doradca.tv
 • Albert Rokicki – Bloger, Longterm.pl
 • Bartosz Świdziński – Dyrektor Działu Rozwoju Rynku, GPW
 • Grzegorz Zalewski – Ekspert DM BOŚ

Prowadzącym dyskusje był Tomasz Prusek, który przez ponad dwie godziny zadawał prelegentom pytania dotyczące ich doświadczeń związanych z inwestowaniem na giełdzie. Dla mnie osobiście większość poruszonych kwestii była oczywista. Jestem przekonany że wielu innych uczestników spotkania wyciągnęła z tego spotkania cenne wskazówki. Najlepsze wrażanie wywarł moim zdaniem Grzegorz Zalewski, który jak się dowiedziałem z wykształcenie jest filozofem i mimo, iż na co dzień pracuje w finansowym korpo to do inwestowania podchodzi jak prawdziwy filozof.

Komentarze: 2 / Udostępnij:

To może cię zainteresować …

2 komentarze dla wpisu pt. “Kongres Edukacji Finansowej 2017

Wyraź swoją opinię

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Pola "Name" i "Email" są wymagane