Spółki Technicznie Obserwowane #3

Spółki Technicznie Obserwowane #3

Po 45 dniach od momentu  uruchomienia serii wpisów pt. Spółki Techniczne Obserwowane uświadomiłem sobie niedoskonałości założeń jakie zostały przeze mnie przyjęte. Chciałbym również zwrócić uwagę na kilka walorów, które oprócz tego że mają ciekawą sytuację na wykresie to również powoli szukają miejsca w rzeczywistym portfelu Obserwatora.

O ułomności Portfela Spółek Technicznie Obserwowanych

Zacznijmy od przypomnienia głównych założeń edukacyjnego Portfela100. Od początku lutego 2017 roku mając do dyspozycji 10.000 zł szukamy spółek, które na dany moment znajdują się w ciekawej sytuacji technicznej. Interesują nas tylko walory notowane na GPW (nie bierzemy pod uwagę spółek NewConnect). Z uwagi na ograniczenia czasowe, przyjąłem założenie, że wszelkie modyfikacje w portfelu mogą być dokonywane na podstawie cen zamknięcia sesji w połowie i na koniec miesiąca.

Aktualnie w Portfelu100 posiadam akcje banku Pekao S.A, które po 45 dniach wyceniane są w okolicach ceny po jakiej zostały kupione. Z jednej strony wypada się cieszyć (nie straciliśmy), ale patrząc na 45-dniowy wykres i przypominając zakładaną strategię można mieć pewien niedosyt.

Najbliższego oporu oczekuję w okolicach 141,00 zł choć liczę, że w optymistycznym wariancie kurs dojdzie w okolice 147,29 zł. Kluczowym wsparciem wydaje się być poziom 126,95 zł. Jego przebicie skutkować będzie wygenerowaniem sygnału sprzedaży.

Przyjęty scenariusz został zrealizowany niemal w 100%. Zabrakło jedynie synchronizacji z czasem. Gdyby w dniu 28 lutego kurs Pekao S.A. znajdował się w okolicach 147 zł, wówczas z pewnością dokonałbym realizacji zysków a następnie odkupił akcje na sesji w dniu 15 marca.

Na chwile obecną akcje Pekao zostawiam, w oczekiwaniu na kolejne odbicie w trendzie wzrostowym.

Notowania Banku PEKAO S.A – 15.03.2017 r.

Krótki przegląd spółek obserwowanych

W Spółki Technicznie Obserwowane #2 przedstawiłem cztery propozycje spółek do obserwacji. Dziś już wiem, że z tej czwórki pod obserwacją pozostają tylko trzy: KGHM, Ci Games oraz Orange. Ostatnie doniesienia dotyczące wycofania z giełdy akcji spółki Integer sprawiły, że tym momencie rozpoczęła się gra spekulantów, w której ja nie chcę brać udziału. Kwota 41,10 zł zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez AI Prime i Rafała Brzoskę, zdaniem akcjonariuszy jest niegodna bieżącej wartości spółki i nie ma pewności czy zakończy się sukcesem. Zdaniem Rafała Brzoski – prezesa Integer S.A.,jeśli wezwanie poniesie fiasko, spółka zbankrutuje w ciągu następnego roku.

W przypadku drugiej obserwowanej spółki CI Games, moją niepewność wzbudził fakt zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. Trudno mi znaleźć uzasadnienie dla takiej operacji. Zdaniem prezesa Marka Tymińskiego jest to typowy zabieg mający na celu zwiększenie płynności walorów na GPW. Dodatkowo po raz kolejny została przesunięta premiera gry Sniper 3, co również daje powód do większej czujności. W tej sytuacji CI Games tłumaczy się potrzebą wprowadzanie możliwie jak największej liczby poprawek i sugestii jakie zostały zebrane podczas otwartych testów beta.

Pod lupą Obserwatora – Grodno S.A.

Do Portfela Spółek Technicznie Obserwowanych zdecydowałem się zakupić akcje spółki Grodno S.A. To jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych, oświetleniowych w Polsce. Posiada w ofercie ponad 170 tys. towarów krajowych i międzynarodowych producentów oraz ok. 300 produktów pod marką własną Luno. Sieć dystrybucyjna Grodna obejmuje 57 punktów sprzedaży zlokalizowane w kluczowych miastach na terenie kraju, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Firma dysponuje nowoczesnym magazynem logistyczno-dystrybucyjnym w Małopolu koło Warszawy.

Klientami spółki są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysłowe (służby utrzymania ruchu, zakłady produkcyjne), dystrybucją (hurtownie, sklepy, składy budowlane), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele) oraz klienci indywidualni.

Grodno S.A. to również Laureat Gazeli Biznesu w rankingu Puls Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 oraz 2015. Spółka została wyróżniona w rankingu „Diamenty Forbesa” za 2013 rok

Ważniejsze komunikaty z ostatnich miesięcy:

  • W lutym 2017 roku spółka sfinalizowała przejęcie spółki Bargo. Wartość transakcji przekroczyła 12,5 mln zł, źródłem finansowania jest kapitał własny oraz kredyt bankowy w kwocie 10 mln zł. Zdaniem przedstawicieli spółki po pełnej integracji Bargo zasili skonsolidowany wynik EBITDA grupy o 2 mln zł
  • Po trzech kwartałach roku obrachunkowego (od kwietnia do grudnia 2016 r) spółka zanotowała 251 mln zł ze sprzedaży i blisko 7,2 mln zł zysku netto ( z czego 5,6 mln zł odnotowane w III kwartale 2016 roku). Prognoza na cały rok obrotowy 2016/2017, który kończy się z dniem 31.03.2017 wskazują na 344 mln zł przychodów oraz 9,1 mln zł zysku netto.
  • W akcjonariacie spółki ujawnione są dwa TFI, co może świadczyć o dużym zainteresowaniu akcjami i potencjale wzrostów w kolejnych latach.
Notowania spółki Grodno S.A. – 15.03.2017 r.

Tesgas S.A. z możliwością zmiany trendu

Drugą spółką, która trafiła na moją listę obserwacyjną w ostatnich tygodnia jest Tesgas S.A. Spółka jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, w skład której wchodzą jeszcze: SEGUS sp. z o.o. oraz Stal Warsztat sp. z o.o. Grupa zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego oraz budową i remontem wszelkich urządzeń z tym związanych. Ponadto zajmuje się eksploatacja i serwisem obiektów niezbędnych do przesyłu gazu oraz dystrybucją środka nawadniającego gaz ziemny THT.

Ważniejsze komunikaty z ostatnich miesięcy:

  • w okresie od 23 listopada 2016 roku do dnia 23 lutego 2017 roku Tesgas zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie umowy na łączną szacunkową wartość 3,5 mln zł netto.
  • w okresie od 18 listopada 2016 roku do dnia 09 stycznia 2017 roku Tesgas zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5,2 mln zł  netto.

Spółka znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. Wyznacza go linia rysowana po szczytach z kwietnia 2014 roku i szczytach z maja 2016 roku. We wrześniu 2016 roku moim zdaniem zostało wyznaczone minimum. Kolejne dołki został utworzone powyżej tego poziomu co świadczyć może o chęci odwrócenia trendu. Pierwszy atak na linię trendu spadkowego miał miejsce na przełomie lutego i marca. Przy zwiększonym (jak na spółkę) wolumenie  kurs wyznaczył 6-miesięczne maksima w okolicach 3.50 zł, po czym nastąpiło cofnięcie. Aktualnie oczekuję ponownej (skutecznej) próby przebicia linii, a to z kolei otwiera drogę do rocznych szczytów na poziomie 4.00 zł.

Notowania spółki Tesgas S.A. – 15.03.2017 r.

Od kilku lat różne krajowe instytucje dążą do stworzenia w Polsce hubu gazowego na cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

Na powstaniu w Polsce regionalnego centrum handlu gazem powinny zyskać zarówno firmy handlujące tym surowcem, jak i zużywające go na własne potrzeby.

Do jego powstania, w wymiarze międzynarodowym, jest jednak jeszcze daleka droga. Ale gdyby inwestycja tego typu nabrała rozpędu, wówczas Tesgas mógłby być jednym z beneficjentów.

W dniu 24 marca 2017 Tesgas opublikuje raport za 2016 rok.

Podsumowanie – stan Portfela100 na dzień 15.03.2017 r.

Ticker Nazwa Ilość Data zakupu Śr. cena zakupu Data sprzedaży Cena sprzedaży Zysk / Strata * Zysk / Strata **
PEO Pekao 50 25-01-2017 135.30 – 0.85% – 54.74 PLN 
 GRN Godno 350 15-03-2017  5.99 0% 0.00 PLN
TSG Tesgas 300 15-03-2017  3.30 0% 0.00 PLN
* dla transakcji, które nie zostały zamknięte, podana wartość uwzględnia cenę zamknięcia na ostatniej sesji
* * wynik po uwzględnieniu prowizji (kupno-sprzedaż) przed opodatkowaniem
  • Wycena papierów wartościowych: 9 846,50 zł
  • Wolne środki:  122,12 zł
  • Wynik Portfela: 9 968,62 zł (-0,31%) 

To może cię zainteresować …

2 komentarze dla wpisu pt. “Spółki Technicznie Obserwowane #3

Wyraź swoją opinię

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Pola "Name" i "Email" są wymagane