Pages Navigation Menu

giełdowy obserwator

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce przeżywa dynamiczny rozwój. Wpływa na to szereg różnorodnych czynników, takich jak: zaostrzenie wymogów przyznawania kredytów bankowych,  zwiększająca się na rynku liczba osób mających problemy ze spłatą dotychczasowych kredytów oraz dostępność kredytów chwilowych.

 

Podstawową metodą zawierania kredytów pozabankowych są kanały elektroniczne: internet lub wiadomości SMS. W ostatnich latach wprowadzono również specjalny aplikacje mobilne umożliwiający błyskawiczny dostęp do tego rodzaju kredytów dla większości użytkowników smartfonów. Ważnym udogodnieniem tej metody zawierania pożyczek są aplikacje lub strony internetowe wyposażone są w symulatory kosztów. Dzięki Ich wykorzystaniu konsument może poznać wszystkie istotne parametry, takie jak termin spłaty pożyczki, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, a także  pozostałe koszty pożyczki.

 

Jest to szczególnie ważne, albowiem analiza możliwości spłaty tego rodzaju pożyczki spoczywa w dużej mierze na samym konsumencie. Warto pamiętać że firma pożyczkowa nie dokonuje wnikliwej analizy zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, dlatego instrumenty te  są obarczone większym ryzykiem aniżeli tradycyjna pożyczka bankowa. Mimo to, z uwagi na brak uciążliwych formalności związanych z udzielaniem kredytu konsumenckiego przez banki, kredyty chwilowe cieszą się coraz większą popularnością i zdobywają swój znaczący udział w rynku. Godnym odnotowania jest również fakt, iż w latach 2016-2020 rynek usług sektora pozabankowego był jednym z najsilniej regulowanych działów gospodarki. Dzięki temu popularne kredyty-chwilówki stają się coraz bardziej bezpieczne i często są w stanie konkurować z tradycyjnymi  kredytami krótkoterminowymi oferowanymi przez banki.