Pages Navigation Menu

giełdowy obserwator

Biznes a ekonomia

Biznes a ekonomia

Czym różnią się w praktyce od siebie te dwa pojęcia, a mianowicie biznes i ekonomia. Pierwszy z nich, czyli biznes jest to działalność gospodarcza zajmująca się czymkolwiek tak na prawdę.

 

Możemy również spotkać się z stwierdzeniami, że ktoś jest businessman’em czy businesswoman, nazwy te pochodzą od języka angielskiego ale w miarę dobrze przyjęły się w Polsce czy w innym państwach. A więc takie stwierdzenie oznacza, że jesteśmy zajęci. Inaczej mówiąc jesteśmy pochłonięci procesem, który wytwarza towar lub oferuje usługi w celach komercyjnych. Natomiast ekonomia najprościej mówiąc jest nauką która zajmuje się analizą biznesu, czy samej działalności gospodarczej. Jest to nauka, która stara się aby podczas prowadzenia działalności gospodarczej wszystkie możliwe produkty, czy możliwości zostały wykorzystane w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji. Samo słowo wywodzi się z języka greckiego i oznacza “dom” oraz “prawo”, każdy może to zinterpretować na inny sposób. Znajomość ekonomii nawet w małym stopniu jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a wręcz przeciwnie. Może dużo pomóc w planowaniu i prowadzeniu własnej działalności.