Pages Navigation Menu

giełdowy obserwator

Czym jest rynek kapitałowy?

Czym jest rynek kapitałowy?

Rodzaj rynku, na którym zawierane są transakcje kupna i sprzedaży kapitałów finansowych nazywa się rynkiem kapitałowym. Jest segmentem rynku finansowego, który podzielić możemy na rynek pierwotny i wtórny. Rynek kapitałowy ma zasięg globalny, dzięki czemu uzyskuje wysoki kapitał. Jest to bardzo ważne miejsce dla inwestorów, ponieważ pomaga im w lokowaniu pieniędzy w papiery wartościowe. Rynek ten uważany jest przez inwestorów i przedsiębiorców za jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania ich przedsiębiorstw a także prywatnego życia.

Rynek pierwotny

Jest to jeden z rodzajów rynku, dzielony pod względem funkcjonalności. Papiery wartościowe na rynku pierwotnym sprzedawane są pierwszemu nabywcy, który nazywany jest w tej sytuacji inwestorem. Kapitał który jest pozyskiwany w procesie emisji powiększa kapitał osoby wprowadzającej do obiegu handlowego papiery wartościowe.

Rynek wtórny

Rynek wtórny charakteryzuje się tym, że propozycję nabycia instrumentów finansowych dokonuje właściciel, w tym przypadku może to być na przykład inwestor, który sprzedaje posiadane akcje. Może to dotyczyć również Skarby Państwa, dokonującego prywatyzacji. Podział na rynek pierwotny i wtórny, jest podziałem ze względu na emisję oraz sprzedaż. Rynek kapitałowy podzielić możemy również ze względu na sfery obrotu.

Funkcjonowanie rynku kapitałowego

Rynek ten stworzony jest do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw zarówno w średnim jak i dłuższym terminie. Rynek kapitałowy i jego funkcjonowanie możemy podzielić na kilka podstawowych funkcji. Jedną z nich jest aktywne pozyskiwanie kapitału przez osoby wprowadzające w obieg pieniądze. Inną funkcją może być alokacja środków w państwowej gospodarce, które jest efektywne i wprowadza znaczne zmiany w działaniu gospodarki. Udostępnianie emitentom kapitału, pomaga uzyskiwać dochody inwestorom. Rynek kapitałowy opiera się w dużej mierze na rynku papierów wartościowych, takich jak na przykład: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne.