Pages Navigation Menu

giełdowy obserwator

Sposoby, by ułatwić sobie życie

Sposoby, by ułatwić sobie życie

Istnieją psychologiczne triki, które mogą ułatwić życie zarówno w kwestii zawodowej, jak i osobistej. Do sposobów ułatwiających życie, można zaliczyć te psychologiczne triki:

1. Działanie zgodnie z zasadą „przez żołądek do mózgu i serca” – pozwala to na rozluźnienie atmosfery w sytuacji negocjacji z partnerem w związku czy z partnerem biznesowym. Tworzenie takiej domowej i przyjaznej atmosfery pozwala na zrelaksowanie osoby, z którą prowadzi się negocjacje, w takiej sytuacji osobie będzie łatwiej przystać na twoje warunki. Spożywanie posiłku wprowadza atmosferę bezpieczeństwa, ponadto jedzenie uwalnia hormon szczęścia oraz minimalizuje szanse na powstanie konfliktu, co jest bardzo ważne, gdy próbujemy zjednać sobie ludzi;
2. Działanie zgodnie z zasadą „im bliżej tym skuteczniej” – nawiązywanie bliskiej relacji oraz podejście bardzo blisko osoby, z która się negocjuje w związku bądź w interesach pozwala częściej osiągać pozytywne wyniki i rezultaty negocjacyjne. Często tego typu triki stosują kobiety, zbliżając swoje ciało jak najbliżej partnera, który w takiej bliskości nie potrafi odmówić kobiecie, ponadto bliskość łagodzi konflikty i złość mężczyzny;
3. Działanie zgodnie z zasadą „mierz wyżej, jeśli chcesz osiągnąć, to co oczekujesz” – jest to zasada w imię, której powinno się cenić siebie zawsze wyżej niż ocenia się siebie w rzeczywistości. Lepiej zacząć negocjacje z innymi od wyższych oczekiwań i powoli sukcesywnie je obniżać niż działać odwrotnie tj. zacząć od mniejszych oczekiwań i sukcesywnie je podwyższać. Ma to bowiem
lepszy wpływ na partnera biznesowego czy partnera w związku, gdy chce się przeforsować swoje racje bądź warunki. Gdy określi się za pierwszym razem zbyt wysokie warunki, to najczęściej spotka się to z odmową, ale wtedy u osoby, która odmawia pojawi się poczucie winy. Proponując w dalszej negocjacji bądź rozmowie coś poniżej wcześniejszych wygórowanych oczekiwań, ale dalej powyżej swoich oczekiwań, tylko w bardziej realnym kontekście, łatwiej będzie to osiągnąć, gdyż osoba z którą się negocjuje, w „poczuciu winy” prędzej przystanie na te warunki.

Przedstawione wyżej triki i sposoby pozwalają na osiąganie lepszych efektów w negocjacjach z drugą osobą, partnerem biznesowym oraz osiągnięcie pożądanych rezultatów. Wytwarza w człowieku mechanizm ułatwiający wpływanie na innych ludzi i zjednywanie ich sobie.